REGULAMIN

§ 1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży w Sklepie internetowym pod nazwą MOMOFASHION działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.momofashion.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez przedsiębiorstwo POLSKY Barbara Kmieciak
z siedzibą we Wrocławiu , ul. Białowieska50/32, 54-234 Wrocław, NIP: 894 178 87 86   (zwane dalej „Sprzedawcą”).
Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Klientem”) w Sklepie internetowym zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem witryny www, o której mowa w pkt 1 powyżej, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

§ 2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy są następujące:
komputer, laptop bądź inne urządzenie multimedialne, które ma połączenie z siecią Internet;
włączenie w przeglądarce Internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz wtyczek JavaScript i Adobe Flash.
W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w niniejszym paragrafie wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego.

§ 3. Postanowienia ogólne

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci ubrań dla kobiet i mężczyzn oraz akcesoriów (zwanych dalej „Towarami”) wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych Sklepu internetowego.

Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową Towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail   lub skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie.

Wszystkie prezentowane produkty są  wykonane pod okreslony rozmiar i wzrost. Dlatego prosimy  w przypadku wątpliwości o kontakt ze sklepem pod numerem 608 511 469
udzielamy fachowej porady i konsultacji jesteśmy do państwa dyspozycji od 9-19 od poniedziałku do piątku

Jeśli nie jesteś pewna swoich wymiarów pod podanym linkiem znajdziesz aktualną  TABELĘ WYMIARÓW MOMO
https://momofashion.pl/content/14-rozmiar


Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich ceny brutto. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta drogą e-mailową wiadomości z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sklepu internetowego.
 
§ 4. Zamówienie

Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.

Aby złożyć zamówienie Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie internetowym. Po wybraniu Towaru/Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, gdzie zobowiązany będzie wypełnić swoje dane teleadresowe oraz wybrać sposób płatności.

W formularzu zamówienia Klient wskazuje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku istnienia wyraźnych wątpliwości co do osoby Klienta lub gdy zamówienia nie udało się zweryfikować, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające weryfikacji lub gdy Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

§ 4a. zawarcie umowy kupna sprzedaży 

4.1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail biuro@momofashion.pl

4.2. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.


4.3. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. 

4.4. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

4.5. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Administratora. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu.

4.7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

W razie braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty anulowania zamówienia.

§ 5. Dostawa i odbiór

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta, w zależności od miejsca dostawy i sposobu płatności.
Na prośbę klienta wysłaną po zakupie towaru na adres biuro@momofashion.pl Sprzedawca może wysłać paczkę do paczkomatu firmy InPost po uprzenim podaniu adresu.

Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną nadanie przesyłki z Towarem nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta.

Realizacja zamówień odbywa się w terminie od 4-14 dni roboczych

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.


Termin realizacji dostawy jest uzależniony od obszaru określonego kodem pocztowy.

Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient (jesli nie ustalono inaczej) w wysokości:

16 złotych (kurierem dpd) - w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
16 złotych (poczta polska) - w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
16złotych (InPost) na indywidualne zyczenie klienta 
45 złotych – w przypadku, gdy Towar ma zostać wysłany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie UE.
w przypadku innych krajów cena jest ustalana indywidualnie na podstawie wagi i cennika operatora. W tym celu przed zakupem prosimy o kontakt
na biuro@momofashion.pl

W przypadku gdy dostawa jest darmowa w ramach promocji przy zwrocie całości lub części zamówienia pobierana jest kwota za przesyłkę.

§ 6. Płatności

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
   
§ 7. Reklamacja

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta. W przypadku Klientów nie będących konsumentami , Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@momofashion.pl Po akceptacji zwrotu należy przesyłke wysłać na adres: POLSKY Barbara Kmieciak Białowieska 50/32 54-234 Wrocław

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wskazanych danych nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Sprzedawcę.

Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta lub skontaktuje się z Klientem telefonicznie.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru reklamowanego na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar po rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku gdy towar zostanie wysłany do Sprzedawcy i po fachowej ekspertyzie reklamacja nie zostanie uznana przez Sprzedawcę, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Różnice między rzeczywistym wyglądem Towaru, a jego zdjęciem na Stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

Reklamacji nie podlegają ubrania i akcesoria wykonane pod wymiar i na zamówienie specjalne Klienta.
 
§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.(termin ten liczony jest od daty wejścia w posiadanie produktu) Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Sprzedającym wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie w odpowiedzi otrzyma formularz zwrotu oraz adres, na który ma zostać dokonany zwrot. 
Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym,
(a więc nie posiada zapachu perfum, papierosów bądź innych środków chemicznych, nie jest rozciągnięty, skurczony, wypłowiały, zabarwiony, popruty, rozerwany, wygięty, wytarty, pomięty, nie posiada śladów noszenia) nie posiadającym żadnych śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i paragonem.
Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru. Zwrot należności odbywa się na wskazane konto bankowe podane w formularzu zwrotu.


W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego Towaru  oraz
zobowiązany będzie odesłać otrzymany Towar na adres Sprzedawcy. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania, powinien być kompletny i posiadać metki oraz paragon.

Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
§ 9. Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

 § 10. Prawa autorskie

Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, chyba że dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Przekazywanie, kopiowanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest zabronione.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wszelkich danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie, w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
 
§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Firma POLSKY  BArbara Kmieciak pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

2.1. Rejestarcja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login, numer rachunku bankowego. Zgodnie z wyborem Użytkownika może on również zamieszczać zdjęcia. W przypadku rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi, takiej jak np Facebook Connect, Log in with PayPal, Administrator pozyskuje takie dane jak adres e-mail oraz data urodzenia, wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.
2.2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemy i Sprzedającemu zawarcia umowy Sprzedaży, przesyłanie wiadomości i komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Informacje zawarte w opisach Towarów oraz treść wzajemnych wiadomości pomiędzy stronami Sprzedaży nie pochodzą od Administratora i Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.
2.4. Formularz kontaktu – Serwis użmożliwia wzajemny kontakt Użytkowników, w szczególności Użytkowników oraz Sprzedających i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Użytkowników. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.
2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), paramerty oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny użądzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.
2.6. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

3. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
- umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,
- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
- dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Uzytkowników,
- monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Serwisie,
- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
- przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
- realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Serwisie,
- obsługa reklamacji Użytkowników,
- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
- obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- statystycznych,
- księgowych,
- archiwizacyjnych,
- zapewnienie rozliczalności.

4. Udostępnianie danych

4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.
4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.
4.3. Administartor nie przekazauje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :
- potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
- podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłacznie na potrzeby Administratora i Serwisu
4.4. Administartor może udostepniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.
4.5 Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

5. Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :
- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administartora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizaji) ofery Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:
- żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
- żądania ewidentnie nieuzasadnionego,
- żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostepne dla Użytkownika (np: możliwość rejestracji, składania zamówień)
5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@momofashion.pl

6. Bezpieczeństwo danych:

Administrator danych,dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

7. Inne

7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

§ 12. Postanowienia końcowe

Informacje o towarach zamieszczone w Internecie pod adresem www.momofashion.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

O zmianie postanowień Regulaminu zostaną powiadomieni aktualni Klienci Sklepu internetowego poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Klienta.
W przypadku, gdy Klient nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu, ma prawo dostąpić od Umowy sprzedaży, o czym powinien powiadomić Sprzedawcę.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.1.2022 roku i dotyczą wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.